Spola stammarna i din villa

Alla typer av hus har stammar som ibland behöver spolas. Det betyder att såväl villor, småhus, radhus, kedjehus, hyreshus och bostadsrätter behöver stamspolning någon gång emellanåt. Hur ofta man behöver stamspola beror på åldern på stammarna samt vilket skick de är i och hur de används. Det som händer om stamspolningen inte sker tillräckligt ofta är att det blir stopp i rören och det i sin tur leder till att avloppsvatten inte rinner bort och det blir fuktskador.

Stamspolning av villa

Om du som privatperson äger en villa eller annat typ av bostadshus som sommarstuga eller småhus är det ditt ansvar att se till att stammarna stamspolas. Läs mer om stamspolning i villa för att ta reda på vad som gäller för din villas stammar.

När din villa behöver stamspolas måste du anlita ett företag som sköter stamspolningar. Ofta kan sådana företag lämna fasta priser för jobbet. Priserna baseras på hur mycket jobb det krävs för spolningen av stammarna i ditt hus.

Förberedelser inför stamspolning

När du anlitat ett stamspolningsföretag lämnar de först en offert för vad priset på arbetet är. Var noggrann med att se till att du anlitar ett företag som lämnar garanti på jobbet, vilket de flesta gör. När ni kommer överens om pris bestäms datum då spolningen ska ske. Du själv behöver inte göra några större förberedelser i huset inför stamspolningen mer än att se till att de enkelt ska kunna komma åt brunnen eller avloppet inne i huset där spolningen ska ske. Även vägen fram till ditt hus får du se över så att den är framkomlig för stamspolningsbilen.

Så här går stamspolningen till

En spolbil parkeras utanför ditt hus och från den dras en slang fram till avloppet, tvättstället eller golvbrunnen varifrån spolningen ska ske. På änden av slangen finns ett munstycke som dras genom rören och spolar dem rena inifrån.