Stamspolning hur ofta?

Den som äger en fastighet behöver med jämna mellanrum kontrollera alla rör och se till att åtgärda eventuella problem. Genom regelbundna stamspolningar minimeras risken för fuktskador och nedsatta funktioner i avloppen som i sin tur kan leda till höga reparationskostnader. Med regelbunden spolning hålls rör och stammar i bästa möjliga skick och minskar avsevärt risken för läckage och vattenskador. Varningstecken i vardagen att vara uppmärksam på kan vara: långsam avrinning, att det bubblar i diskhon, vid stopp eller översvämning eller dålig lukt från avlopp. Ju längre det drar ut på tiden, desto större är risken för allvarliga problem.

Hur ofta bör man utföra en stamspolning?

Utifrån den här informationen kan fastighetsägare tänka att de måste göra stamspolning hur ofta som helst. Det är vanligtvis inte nödvändigt att ens göra en stamspolning varje år. Däremot är det bra att göra det till en vana att låta en yrkeskunnig person kontrollera rörens funktioner regelbundet. Som regel kan man utgå från kontrollera så att rören fungerar som de ska en gång om året.

Varför gör man en stamspolning i Stockholm?

När det gäller frågan “en stamspolning hur ofta?” ska man vara medveten om att det kostar en del pengar att genomföra den. Men, uppstår det skador i fastigheten på grund av att ägaren slarvat med stamspoling och regelbundna kontroller kan det krävas akuta åtgärder som oftast blir kostsamma. Om problemen inte åtgärdas kan det till och med leda till att huset heller inte kan användas på ett normalt sätt.

Alla som har med fastigheter att göra behöver underhålla och spola stammar: bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, förvaltningsbolag och privatpersoner. En stamspolning går till så att avloppsrören rengörs inuti med hett vatten och starkt tryck. Då lossnar avlagringar och föremål i rören. Hela huset gås igenom ordentligt med en maskin av hög kapacitet och med personer som har god yrkeskunnighet och erfarenhet. Arbetet utförs renligt och professionellt. Denna åtgärd bidrar till att fastigheten besparas stopp i avloppen, vattenskador, fuktskador, mögelangrepp och eventuella översvämningar.

Ta tag i saken

Stamspolning hur ofta? Det är mycket bättre att göra det regelbundet, än att låta tiden gå mellan gångerna. Det är också viktigt att att agera snabbt när det finns misstanke om att det finns problem med rör och ledningar. Kom ihåg de positiva effekterna med stamsolning: Förlängd livsläng i rören, risken för stopp i fastigheten minskas genom att beläggningar av fett i rören och främmande föremål i dem spolas bort. Så du har inget att förlora på att planera in en regelbundet återkommande stamspolning redan i dag.

Stamspolning hur ofta? Minst vart tredje år.