Stamspolning pris

Har det börjat att låta i dina rör? Ditt vatten kanske ser lite skumt brunt ibland? Då är det dags för att boka en stamspolning för att få bukt med problemet innan det blir en akut situation. Läs vidare i det här inlägget så kommer du få veta mer om stamspolning och vad man bör tänka på.

Hur går en stamspolning till generellt?

Om du aldrig har gjort en stamspolning i huset undrar du säkert hur det går till. Vi använder en maskin som rengör avloppsrören genom att spruta hett vatten genom rören. Trycket från vattenstrålen får alla avlagringar, och eventuella föremål, som orsakar blockeringar i rören att lossna. Inför varje stamspolning gör vi en specifik bedömning utifrån situationen i varje enskild byggnad, allt för att slutresultatet ska bli optimalt. En stamspolning bör göras var tredje till femte år för att man ska vara säker på att alla stammar, rör och avlopp hålls fria från beläggningar. Beroende på hur omfattande blockeringen eller stoppet är varierar stamspolning pris från uppdrag till uppdrag.

Hur och varför?

När vi ska inspektera rören i ett hus börjar vi alltid i källaren där uppsamlingsledningen finns. Det är också här vi börjar med att spola rent hela vägen fram till huvudledningen. När detta är klart går vi över till grenledningarna och ser till att samtliga av dessa är renspolade ända fram till de olika avloppen. Eftersom alla avloppsproblem varierar i omfattning, behövs det ofta en förinspektion av fastigheten för att kunna uppge stamspolning pris. Ett tips är att begära in en offert för att få ett hum om slutsumman och slippa obehagliga överraskningar.

Vad är poängen med en stamspolning kan man fråga sig? Det är helt enkelt ett smart drag för att spara pengar på lång sikt. Dåliga rör skapar bara inte en massa oljud och grumligt vatten som ser konstigt ut, de riskerar även att spricka och orsaka omfattande och kostsamma vattenskador. Att se till att kraftiga beläggningar och främmande föremål som sitter fast i rören lossnar förlänger alltså livskvaliteten på rören samtidigt som man undviker dyra och kostsamma reparationer.

Rensa och förebygg problem

Som tidigare nämnts är det omöjligt att säga ett stamspolning pris på rak arm eftersom varje avloppssystem och situation är unik. Vill du fastighetsägare undvika problem med avloppsstammar och avlopp är ett råd att regelbundet låta en avloppsfirma kontrollera samtliga stammar och rör. Börjar det låta mycket om avloppsrören är det viktigt att boka en inspektion och rensning fortast möjligt för att undvika vattenskador och dyra reparationer. Det är alltid ett smart drag att ligga ett steg före och förebygga problem.

Stamspolning pris varierar beroende på blockeringens omfattning.